Team Climate Inventory

(TCI)

 

Team Climate Inventory (TCI)

In de gezondheidszorg zijn teams essentieel voor het leveren van goede kwaliteit zorg. Uit de literatuur blijkt dat teamklimaat een belangrijk aspect is van een succesvol team. Een theoretisch onderbouwd en gevalideerd instrument voor het meten van teamklimaat is de Team Climate Inventory (TCI) vragenlijst van Anderson en West. De TCI meet het functioneren van teams af aan de mate waarin zij als team daadwerkelijk bereid zijn om samen het beste te bereiken.

IQ health (Radboudumc) vertaalde de vragenlijst naar het Nederlands en valideerde deze in (multidisciplinaire) ziekenhuis teams. Het Nederlandstalige instrument wordt beheerd en doorontwikkeld door IQ health. Meer informatie over het instrument en hoe u dit kunt gebruiken, vindt u op deze site.

Lees verder

Achtergrond van de TCI »