Team Climate Inventory

(TCI)

 

Achtergrond van de TCI

De auteurs van de TCI, Anderson en West, ontwikkelden de vragenlijst op basis van een theorie over teamklimaat. Zij stelden dat vier dimensies van teamklimaat essentieel zijn voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, namelijk: ervaren veiligheid voor participatie, ondersteuning bij innovatie, team visie en taakgerichtheid. Onder deze dimensies vallen 13 subdimensies. De originele, Engelstalige, vragenlijst bestond uit 116 items en is uitgetest in een groot aantal teams. Om de lijst makkelijk bruikbaar te maken, is de vragenlijst op basis hiervan gereduceerd tot 44-items. Zes vragen daarvan vormen een 5e dimensie die kunnen vaststellen in hoeverre een individu geneigd is sociaal wenselijke antwoorden te geven. IQ health heeft ervoor gekozen deze niet-inhoudelijke vragen niet te stellen waardoor het totaal aantal vragen op 38 komt.

IQ health (Radboudumc) vertaalde de vragenlijst naar het Nederlands en valideerde deze in (multidisciplinaire) ziekenhuis teams. Het Nederlandstalige instrument wordt met toestemming van de oorspronkelijke auteurs beheerd en doorontwikkeld door IQ health.

Artikelen

Anderson and West (1998). Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory

Ouwens et al. (2008). The Team Climate Inventory: application in hospital teams and methodological considerations

Ouwens et al. (2009). Meten van teamklimaat

Lees verder

Hoe ziet de TCI eruit? »