Team Climate Inventory

(TCI)

 

Hoe wordt de TCI vragenlijst afgenomen?

De TCI bestaat uit 38 vragen en wordt digitaal afgenomen. Op een 5-punts schaal kan men aangeven in hoeverre men het eens is met elk item variërend van ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. De 38 vragen horen bij de 4 dimensies van teamklimaat en daaronder 13 subschalen. Voor elke dimensie en subschaal wordt een score berekend (zie ook de pagina over de TCI berekeningen). Voor een betrouwbare rapportage is een respons van 75% van de teamleden nodig.

IQ health heeft de TCI vragenlijst ingebouwd in een online vragenlijst systeem. Voor afname via dit programma hebben zij de individuele email adressen van de teamleden nodig. De teamleden ontvangen vervolgens een persoonlijke link naar de vragenlijst. Indien nodig, stuurt IQ health ook herinneringen naar de teamleden die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. De antwoorden worden anoniem verwerkt en op teamniveau teruggekoppeld naar het team.

Lees verder

Hoe ziet de TCI rapportage eruit? »