Team Climate Inventory

(TCI)

 

Hoe ziet de TCI eruit?

De auteurs van de TCI, Anderson en West, identificeerden vier dimensies die essentieel zijn voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën en het bereiken van de beste resultaten als team: ervaren veiligheid voor participatie, ondersteuning bij innovatie, team visie en taakgerichtheid. Onder deze dimensies vallen 13 subdimensies en 38 vragen (zie figuur).

De vragenlijst dient individueel en bij voorkeur door alle teamleden maar minimaal door 75% van de teamleden ingevuld te worden. Op een 5-puntsschaal kan men aangeven in welke mate men het eens is met elk item uit de vragenlijst, variërend van ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. Per dimensie en subdimensie krijgt het team een totaalscore waaruit blijkt op welke gebieden ruimte voor verbetering is. Deze scores worden in een rapportage naar het team teruggekoppeld.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de vier hoofddimensies.

Ervaren veiligheid voor participatie

Het is van groot belang dat teamleden zich veilig voelen voor participatie, omdat wanneer iedereen actief deelneemt, dit kan leiden tot een vermindering van weerstand bij het doorvoeren van veranderingen en er toe kan leiden dat men meer wordt aangemoedigd om zich te committeren aan het team.

Ondersteuning bij innovatie

Ondersteuning voor het doorvoeren van vernieuwingen is de beste voorspeller van de innovatiegerichtheid en creativiteit van een team.

Teamvisie

Een team moet visie hebben om effectief en creatief te kunnen zijn en om richting te kunnen geven aan het handelen en de energie van teamleden.

Taakgerichtheid

Het is belangrijk voor teams dat zij zich committeren aan de visie en doelstellingen die zij voor zichzelf hebben gesteld. Echter, soms vinden teams het belangrijker om consensus te bereiken en conflicten te vermijden dan het bereiken van de best mogelijke uitkomsten.

Figuur

Structuur van de 38-items TCI

Lees verder

Hoe wordt de TCI vragenlijst afgenomen? »