Team Climate Inventory

(TCI)

 

Hoe ziet de TCI rapportage eruit?

Na het afnemen van de TCI in een team worden de scores op teamniveau teruggekoppeld in een rapport. Om tot de eindscores te komen worden de antwoorden van het team vergeleken met een referentiegroep. Dit kan een algemene groep zijn, of juist een specifieke groep zoals medisch specialisten. Hieruit komen dan de zogenoemde sten scores op een schaal van 1 – 10 per subschaal en per dimensie (zie ook de pagina over de TCI berekeningen). In het rapport worden deze sten scores teruggekoppeld met een woordelijke interpretatie daarvan. De TCI rapportage geeft aan op welke aspecten van teamklimaat het team gemiddeld/hoog scoort en waar nog ruimte is voor verbetering.

Aanbod referentiegroepen

IQ health heeft verschillende referentiegroepen voor de TCI ontwikkeld.

Deze verschillende referentiegroepen zijn:

  • Algemeen (op basis van een groot aantal verschillende gezondheidszorgteams)
  • Medisch specialisten
  • Verpleegkundigen
  • Management teams
  • Secretariële/administratieve teams
  • Onderzoeksteams
  • Poliklinische teams
  • Multidisciplinaire teams
  • Internisten maatschappen/vakgroepen

Op basis van toekomstige TCI-metingen kunnen ook nieuwe referentiegroepen ontwikkeld worden.

Een voorbeeld van de rapportage van TCI resultaten is hier te downloaden:

Voorbeeldrapportage

Lees verder

Hoe worden de TCI scores berekend? »