Team Climate Inventory

(TCI)

 

Vervolg na TCI meting

De TCI rapportage geeft aan op welke aspecten van het teamklimaat verbetering mogelijk is voor een team. Het is aan te raden om deze resultaten met het hele team te bespreken en naar aanleiding hiervan (indien nodig) een verbeterplan op te stellen. Bij het bespreken van de resultaten en eventueel daaruit voortvloeiende interventies kan een adviseur van de adviesgroep Procesverbetering & Innovatie (PVI) uit het Radboudumc ondersteunen.